آثار خوب “زوج درمانى” در زندگى مشترك

آثار خوب “زوج درمانى” در زندگى مشترك روانپزشک خوب در تهران مراجعه زوج به درمانگر (مشاور) نشان دهنده بلوغ فکری می باشد و برخلاف تصور نشان دهنده آشفتگی ذهنی نيست بلكه بيانگر حس عاطفی و هیجانی زوج نسبت به همدیگر مى باشد، بعبارتى روشن تر آنها به زندگی شان علاقمندند لذا به دنبال راه حل اطلاعت بیشتر دربارهآثار خوب “زوج درمانى” در زندگى مشترك[…]